Huisartsenpraktijk Helmond Centrum – Helmond
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Helmond Centrum
Julianalaan 2 5707HR
Helmond

Huisartsenpraktijk Helmond Centrum

Huisarts Amir Kermani staat, samen met zijn team, dagelijks voor u klaar om u kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. In de vorm van een afspraak op het spreekuur, een huisbezoek of een telefonisch advies. Naast de gebruikelijke huisartsenzorg kunt u bij ons ook terecht voor o.a. kleine chirurgische ingrepen, hartfilmpjes, longfunctie-onderzoek, rijbewijskeuringen, psychische ondersteuning, echografisch onderzoek van de buik en voor bijzonder oogonderzoek.

Mededelingen

Vanaf 1 september is er op vrijdagmiddag geen spreekuur. De praktijkassistente is bereikbaar en voor spoedgevallen die echt niet kunnen wachten tot maandag verwijzen wij door naar een waarnemende huisarts.

Tijdens schoolvakanties zijn wij iedere ochtend telefonisch bereikbaar. In de middag zijn wij dan niet altijd bereikbaar. Het kan zijn dat u dan via de telefoonbeantwoorder te horen krijgt welke huisarts waarneemt voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend.

Herhaalrecepten en e-consult voortaan via MijnGezondheid.net i.p.v. via onze website -> zie praktijkinformatie / nieuws voor meer informatie

Zorggebied

Het zorggebied van HAP Helmond Centrum is geheel Helmond, maar ook patiënten van buitenaf zijn bij ons van harte welkom. Let wel: buiten Helmond is het voor ons niet mogelijk om in spoedsituaties een huisbezoek te brengen. We dragen de zorg voor ongeveer 4.200 patiënten en zijn gevestigd op de Julianalaan 2 in het Vitaliek gebouw. Onze patiëntenpopulatie is zeer divers en opgebouwd uit alle lagen van de bevolking en is afkomstig uit diverse culturen

Bereikbaarheid

Onze praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Op vrijdagmiddag is er geen spreekuur, maar zijn wij telefonisch wel bereikbaar.

Wij proberen telefonisch zo goed en zo snel mogelijk bereikbaar te zijn. Indien patiënten voor 10.00 uur contact met ons opnemen, dan streven wij ernaar nog voor diezelfde dag een afspraak voor hen in te plannen. Onze assistentes spelen bij de agendaplanning een cruciale rol door goed door te vragen naar de zorgvraag en zelf te adviseren wanneer dit mogelijk is.

Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost. De zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende hulp.

MijnGezondheid.net

Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts. Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken (gedurende de coronaperiode is dit niet mogelijk), uw laboratorium uitslagen bekijken en een samenvatting van uw medisch dossier inzien. Hoe gemakkelijk is dat? https://home.mijngezondheid.net/

U ziet dan bijvoorbeeld:

 • de adviezen van de huisarts
 • de uitslag van onderzoeken
 • de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?

Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in op MijnGezondheid.net (zie link boven aan onze site). Hiervoor stuurden wij u een e-mail met instructies. Heeft u deze e-mail niet gekregen? Mail ons dan via assistent.haphelmondcentrum@ezorg.nl

Zie voor meer informatie: https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2020/04/OPEN-Infographic-Patie%CC%88nten-2-1240x4045px.png

Kwaliteit

Wij werken zoveel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Onze praktijk streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige geneeskundige zorg te leveren volgens de richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving.

Wij zijn NPA NHG-geaccrediteerd, waarmee wij kunnen aantonen dat wij kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid bieden.

Privacy

Wij voldoen aan de eisen ter invulling van de wettelijke verplichtingen voortkomend uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 • Huisartsenpraktijk Helmond Centrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 • Huisartsenpraktijk Helmond Centrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • Huisartsenpraktijk Helmond Centrum bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
 • Huisartsenpraktijk Helmond Centrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
 • Huisartsenpraktijk Helmond Centrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
 • Huisartsenpraktijk Helmond Centrum informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
 • Huisartsenpraktijk Helmond Centrum informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Huisartsenpraktijk Helmond Centrum informeert patiënten indien Huisartsenpraktijk Helmond Centrum bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.